Siirry suoraan sisältöön

KirKe-Hallin käyttäjäohjeet

1. Hallin käyttäminen

1.1 Hallin käyttäjät sitoutuvat noudattamaan hallin käyttösääntöjä sekä hallin ja hallin piha-alueen siisteydestä ja kunnossapidosta annettuja ohjeita.

1.2 Halli on käytettävissä kello 7:00 – 22:00.

1.3 Muille hallin käyttäjille on taattava suoritusrauha.

1.4 Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä. Käyttäjien tulee kerätä roskansa ja koiriensa jätökset hallista ja hallin ympäristöstä.

1.5 Mikäli halliin ei jää muita käyttäjiä hallilta poistuvan tulee sammuttaa hallin valot ja lukita hallin ovi lähtiessään.

2. Hallin käyttöoikeus

2.1 Oikeus hallin käyttämiseen on KirKe ry:n jäsenillä, jotka ovat suorittaneet KirKe ry:n jäsenmaksun ja ovat maksaneet kuluvan kauden hallimaksun tai vapautettu hallimaksun suorittamisesta.

2.2 Muilla kuin hallin käyttöön oikeutetuilla jäsenillä on oikeus käyttää hallia käyttöön oikeutetun jäsenen seurassa.

Muiden kuin hallin käyttöön oikeutettujen jäsenten perheenjäsenten tulee maksaa hallin käytöstä 5 euroa / tunti, joka suoritetaan hallilla olevaan lippaaseen tai tilille FI89 1449 3000 1058 83. Muistathan merkitä tiedot myös vihkoon.

3. Hallivuorot

3.1 Hallin käyttövuorot on merkitty hallivarauskalenteriin. Hallin käyttäminen on mahdollista avointen vapaavuorojen sekä kortillisten vapaavuorojen aikana. Harjoitusryhmille tai vuokralaisille varattuina ajankohtina halli on ainoastaan hallivarauskalenteriin merkittyjen harjoitusryhmien tai vuokralaisten käytössä.

3.2 Hallivarauskalenteriin merkittyjen avointen vapaavuorojen aikana halli on kaikkien hallin käyttöön oikeutettujen jäsenten käytössä (mikäli halli on varattuna muulle toiminnalle, ei vapaavuoro ole käytössä).

3.3 Hallivarauskalenteriin merkityillä kortillisten vapaavuoroilla halli on ainoastaan niiden hallin käyttöön oikeutettujen jäsenten käytössä, joille on myönnetty hallin avainkortti (mikäli halli on varattunamuulle toiminnalle, ei vapaavuoro ole käytössä).

3.4 Kaikilla käyttäjillä on yhtäläinen oikeus käyttää hallia vapaavuorojen aikana. Mikäli vapaavuoron aikana hallille tulee useampia käyttäjiä, hallilla olevien tulee vapauttaa tulijoille suoritustilaa viimeistään viidentoista minuutin kuluessa.

4. Koirien tuominen halliin

4.1 Kaikkien hallia käyttävien koirien tulee olla rokotettu Suomen Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti.

4.2 Juoksuiset nartut saavat harjoitella hallissa, mutta koira saa oleskella hallissa ainoastaan oman suoritusvuoronsa ajan. Koiralla tulee olla juoksusuoja koko ajan hallissa ja hallin alueella liikkuessaan, myös oman suoritusvuoronsa aikana.

Kirkkonummen Kennelkerho Ry

HUOM! Oli hallia koskeva ongelma mikä tahansa paras ottaa yhteys Norppa-tiimiin. He osaavat ratkaista tai tietää mihin pitää ottaa yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät hallin seinältä.